Algemene Voorwaarden

Producten bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om creaties uit verschillende collecties online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘Bestelling Plaatsen’-knop te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Glascreaties Marleen Dotselaere. Indien je geen e-mail van ons ontvangt, gelieve ons te contacteren via glas@marleendotselaere.be.
Enkel de betaalwijze:‘Betaling bij afhalen’ actief.

Algemene voorwaarden

Glascreaties Marleen Dotselaere behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld. Wij kunnen geen bestellingen van minderjarigen ontvangen. Indien een minderjarige een artikel wil kopen op onze site, dient de bestelling door een meerderjarige voogd geplaatst en bij afhaling betaald te worden.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen jou en Glascreaties Marleen Dotselaere wanneer Glascreaties Marleen Dotselaere de bevestiging ontvangt van je bestelling op haar website.
Glascreaties Marleen Dotselaere kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Aanbod

Alle producten die door Glascreaties Marleen Dotselaere aangeboden worden, zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden.
De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elk scherm verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Bovendien kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de afbeeldingen door verschillende fotografen gemaakt worden.

Prijzen en factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.
De prijzen zijn exclusief de verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen.
Glascreaties Marleen Dotselaere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Glascreaties Marleen Dotselaere heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen.

De prijs van onze creaties kan af en toe veranderen, zoals ook de prijzen van de grondstoffen en het productieproces kunnen variëren. De prijs die door de klant moet betaald worden is deze van op het moment waarop de bestelling geplaatst wordt.
De producten blijven eigendom van Glascreaties Marleen Dotselaere tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.
De klant gaat ermee akkoord dat Glascreaties Marleen Dotselaere haar factuur in elektronische vorm overmaakt.

Levering

Glascreaties Marleen Dotselaere zal het bestelde product zo snel als mogelijk klaarmaken voor levering en de klant verwittigen als de bestelling klaar is.
De klant moet Glascreaties Marleen Dotselaere dan contacteren om een afhaaltijdstip af te spreken.

Verzendkosten

Doordat de klant de bestelde producten dient af te halen bij Glascreaties Marleen Dotselaere worden er geen verzendkosten aangerekend.

Aansprakelijkheid

Glascreaties Marleen Dotselaere kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant.
Om miscommunicatie te voorkomen, raden we je aan om ons adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadres of telefoonnummer onmiddellijk door te geven.
Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de bestelling of klachten over de uitvoering moeten ons schriftelijk worden gemeld binnen de drie dagen na afhaling/ontvangst van de bestelling. De juwelen moeten ongedragen terugbezorgd worden aan Glascreaties Marleen Dotselaere. Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zal de klacht als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

Glascreaties Marleen Dotselaere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten die zouden voortkomen uit het niet voorradig zijn of een latere levering van het product door overmacht. Wanneer wij worden verhinderd om onze verbintenissen uit te voeren door omstandigheden buiten onze wil (zoals diefstal of foutieve communicatie van de klant) worden wij vrijgesteld van onze verplichtingen en worden wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld nadat wij de klant schriftelijk of elektronisch van de overmacht op de hoogte hebben gebracht.

Herroepingsrecht voor maatwerk

Omdat elke creatie van Glascreaties Marleen Dotselaere uniek is en qua kleur en maat kan aangepast worden op vraag van de klant kunnen op maat gemaakte creaties niet worden omgeruild. Er is dus geen herroepingsrecht op maatwerk. Door het betalen van een voorschot gaat u akkoord met de bestelling voor het maatwerk. Nadien kunnen deze geplaatste bestellingen voor maatwerk niet meer worden geannuleerd.

Niet op maat gemaakte creaties komen enkel in aanmerking voor omruiling als deze – na inspectie door Glascreaties Marleen Dotselaere – niet beschadigd bevonden worden. Voor juwelen geldt bijkomend dat deze niet gedragen werden.

Klachtenbemiddeling

Nog vragen, klachten of opmerkingen? Je kan ons altijd contacteren, onze contactgevens kan je vinden op de contactpagina.

Vertrouwen

Wanneer de samenwerking, ongeacht de termijn, niet meer als productief ervaren wordt of het vertrouwen eenzijdig geschonden werd, behoudt Glascreaties Marleen Dotselaere het recht zonder voorafgaande schriftelijke mededeling de samenwerking éénzijdig te verbreken. De verbreking van de samenwerking wordt desgevallend via onze website of email meegedeeld.

Garantie

Voor elk glascreatie van Glascreaties Marleen Dotselaere krijgt u een wettelijke garantie van 2 jaar. Dit is geldig op productiefouten en niet op slijtage of verkeerde behandeling.